Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Příběh Máří Magdalény, zpěvy a tance

Předmostí, kostel

Úvodník - červen 2017

Milí Boží přátelé! Vstupujeme do měsíce června, který se vyznačuje tím, že začíná léto, ale také je liturgicky nejbohatší na slavnosti a svátky. Vyzvedla bych a zamyslela se především nad slavností Těla a Krve Páně – Eucharistie = díkůvzdání. V Novém zákoně je označována jako lámání chleba nebo večeře Páně.

Světec měsíce

Svatá Alžběta od Nejsvětější Trojice

Francouzská řeholnice, mystička

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 2. část

Listy z vězení

Do tohoto souboru Pavlových listů patří dopisy: Filipanům, Efesanům, Kolosanům a Filemonovi Jejich společnou charakteristikou jsou zmínky o tom, že se Pavel nachází ve vězení – pravděpodobně v Římě.

List Filipanům (Fp)

Slovo z Charity

Co je nového v  centru Lačo jilo – Dobré srdce?

Moje stanovisko k islámu

Již za hluboké totality jsem si kladl rovnítko mezi islám, komunismus a nacismus. Podobně jako komunismus a nacismus je islám spíše ideologie než náboženství. Protože prý je mladší než křesťanství, je dokonalejší, ovšem tím, že neuznává Ježíše, jako Božího syna potom platí: „Kdo nemá Syna, nemá ani Otce“ a zcela jasně to říká i evangelista Jan a najdete to i na dalších místech v Novém zákoně. Protože Mohamed působil až v šestém století, považuji tato zjištění za podstatná. Podobné nevyčítám ani buddhismu, ani hinduismu.

O křesťanské akademii

Milí čtenáři,

před třemi roky (2014) jsem se v listopadovém čísle tohoto časopisu zabýval historií vzniku Křesťanské akademie, od prvních akademických týdnů organizovaných P. PhDr. Metodějem Habáněm OP za první republiky, přes jejich exilové pokračování PhDr. Vladimíra Neuwirtha v Hünfeldu u Fuldy v SRN, až po založení České křesťanské akademie Prof. ThDr. Josefem Zvěřinou v Praze na začátku r. 1990. Dnes bych rád navázal pohledem na rozvíjení činnosti Křesťanské akademie v Přerově.

Z centra Ráj

OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5

 

Z Probouzení broučků v Pavlovicích

Víte, jaké je tajné přání snad všech dospělých? Dlouhý spánek. Broučci si ho letos mohli užít skutečně naplno. Už už jsme mysleli, že je půjdeme probudit, ale v den naplánované akce nám počasí dalo jasně najevo, že je ještě příliš brzo, a že do toho mrazu a sněhu žádné broučky budit nemáme. 

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku