Modlitby matek

Fara v Přerově

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Mše svatá pro školní děti

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo pro děti

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Seminář Centra pro rodinu

Pavlovice

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku