Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Mariánská pobožnost pod nemocnicí

Přerov u nemocnice

První svaté přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Nácvik prvního přijímání a svatá zpověď

Přerov, sv. Vavřinec

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Zápis mší v Přerově na červenec až září

Fara v Přerově

Slavnost Nanebevstoupení Páně

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Mše pro děti s přípravou na přijímání

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku