Hodová mše svatá v kostele sv. Michaela

Přerov, Šířava

Adorační den na Šířavě 14:00 - 18:30

Přerov, Šířava

18:00 Společné zakončení adorace

Posezení na farní zahradě

Fara v Přerově

Slavnost sv. Václava

Mše svaté:

Přerov 9:00 a 18:30

Předmostí 8:45

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Den díků za úrodu

Přerov a Předmostí

Pouť do Křtin

Křtiny

dnes není večerní mše 

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku