Setkání lektorů Přerova a Předmostí

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Setkání katechetů děkanátu Přerov

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Seminář Centra pro rodinu

Pavlovice

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

Centrum Sonus

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Drakiáda

Přerov u hvězdárny

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku