Noc kostelů

Přerov a Předmostí

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro školní děti

Přerov, sv. Vavřinec

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Začátek přípravy rodičů na křty dětí

Centrum Sonus

Druhý farní oběd

Centrum Sonus

Svatodušní vigilie: Mše svatá + Vigilie

Přerov, sv. Vavřinec

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku