Světec měsíce - Svatá Anděla Mericiová, panna

 

Anděla Mericiová byla současnicí Dürera a Koperníka, Kryštofa Kolumba a Vasco de Gamy, Michelangela a Rafaela, Ignáce z Loyoly a Terezie z Avily, Martina Luthera a Thomase Müntzera. Žila v severní Itálii na březích jezera Lago di Garda v době renesance, narodila se 21. března 1474.

P. Jan Blokša, farář, spisovatel, literární badatel

P. Jan Blokša se narodil 17. června 1861 ve Frenštátu pod Radhoštěm jako syn tkalce Josefa Blokši a jeho manžely Rosalie roz. Rohanové. Ve Frenštátě absolvoval čtyřtřídní hlavní (později národní) školu, upozornil na sebe výrazným jazykovým nadáním. Pak studoval na gymnáziu v Přerově, kde v roce 1881 odmaturoval. Teologická studia absolvoval v Olomouci, kde byl vysvěcen na kněze 29. 6. 1885.

 První mši svatou sloužil ve Frenštátě 18. července 1885, jeho primičním ka-zatelem byl spirituál olomouckého semináře P. Josef Droběna.

Ohlédnutí

Ve čtvrtek 2. prosince v podvečer proběhla v Přerově malá ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA. Téma tohoto podvečera - VNITŘNÍ SVOBODA - otevřel otec Pavel Hofírek na mši svaté v kostele. Po malém občerstvení na Sonusu pak v úvahách nad vnitřní svobodou člověka pokračovala Františka Böhmová. Z promluvy vybírám pár myšlenek, které mě oslovily: „Když roste víra, naděje a láska, získáváme vnitřní svobodu. Příčiny nesvobody jsou v našem srdci. Jsme vězni strachu a sobectví, máme tam málo místa pro víru, naději a lásku.

XXVI. světový den mládeže 16. - 21. srpna 2011

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy,

pevně se držte víry.“

 

Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s. organizuje pouť mladých z České republiky na Světový den mládeže v Madridu 16. - 21.8. 2011

Součástí Světového dne mládeže je program nazvaný „Dny v diecézích“ 11.-15.8. 2011

Společenství živého růžence v Říkovicích

Živý růženec je společenství převážně žen, které se modlí měsíčně jeden desátek dle tajemství růžence. Bylo založeno v Říkovicích roku 2001, na iniciaci P. Sławomira Sułowského.

První sezení se uskutečnilo 1. června 2001. V této době se však ještě nevědělo, kde společenství bude probíhat. Proto jsme se s otcem Sławomirem scházeli v soukromém domě. To se ale změnilo roku 2004 s výstavbou nové farní místnosti v prostorách farního kostela. Tato místnost také slouží k hodinám náboženství, kde výuka probíhá dodnes.

Anežko naše, Anežko Česká

  Anežko naše, Anežko Česká.      

     Anežko naše Anežko Česká

     ovečko Boží z rodu Přemyslova

     vždy věrná snoubenko věčného Slova

     rubíne zářící v královské koruně

     tajemstvím kříže ne v lesku na trůně

     jsi dobývala slávu svou...                             P. Josef Veselý, Boží přátelé (Trinitas 2009)

Slovo Boží v liturgii - Liturgie a kultura

Liturgie a kultura, touto formulací se nemyslí jenom přítomnost jednotlivých kulturálních jevů v liturgii, ale hlavně celkový dopad kultury na liturgii, liturgický život a liturgickou spiritualitu. Je to právě kultura, která ovlivňuje vývoj a změnu liturgie – často až k vytváření nových liturgických forem. Není náhodou, že slova kultura (cultura, ae, f. – vzdělávání, pěstění, rolnictví, zušlechťování, uctívání, náboženství) a kult (cultus, us, m.

Vranov u Brna

Vranov u Brna

Tentokrát navštívíme známé Mariánské poutní místo a novodobé duchovní centrum Vranov u Brna, jehož historie sahá až do 13. století. Nachází se uprostřed krásné přírody asi 12 km severně od Brna v místech, kterým se dříve říkalo „Moravské Švýcarsko“.

Obrázek uživatele Pavel Hofírek

Úvodník - Leden 2011

Dny na přelomu roku nás přirozeně vybízejí k ohlédnutí se zpět a také k pohledu do budoucnosti. Každý člověk si sebou jistě nese svoji minulost a stejně tak si sebou nese svá očekávání a naděje či obavy ohledně budoucnosti. Na tom není nic zvláštního a ani nic samo o sobě špatného. To k našemu životu patří.

Upload souborů

Skupiny: 

Dlouho jsem hledal na webu, jak odstranit problém s uploadem souborů. Jednou z možností bylo nastavit PHP parametr safe_mode=Off, ale to bohužel náš webhosting neumožňuje. Jako druhá cesta se ukázalo nasazení patche na soubor include/file.inc.

Zkoušel jsem naimportovat nejnovější překlad a vložit/smazat obrázek přes přidání nového článku a fungovalo to.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku