NOC KOSTELŮ 27.05.11

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti, citlivosti a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, a zprostředkovat pozitivní zkušenost s církví.

Noc kostelů 2011 je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

Putování - Provodov

Tentokrát se cílem našeho putování stane místo poměrně mladé, ne příliš velké, situované v malebné krajině Vizovických vrchů – kostel Panny Marie Sněžné v Provodově.

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu

Pokoj a dobro.

Tímto pozdravem se po vzoru sv. Františka pozdravují jeho následovníci, mezi které patří také bratři a sestry z františkánského řádu sekulárního, tedy „světského“, scházející se v prostředí naší farnosti v současné době v počtu patnácti členů.

Rosteme ve víře - liturgika

 Úloha smyslů při liturgii

Člověk zakouší svět pomocí smyslů, ale také se jimi vyjadřuje:

Úvodník - Květen 2011

K nejkrásnějším měsícům v roce patří květen. Je to měsíc Panny Marie, která je krásná právě proto, že velmi milovala a stále miluje každého z nás. Tuto její mateřskou lásku ke každému z nás velmi dobře poznal její nejmilejší syn, náš milovaný papež Jan Pavel II, jehož heslem bylo „Totus Tuus“, tedy: Celý Tvůj. Velmi dobře pochopil, že jedině s ní se dá dojít bezpečně ke Kristu - Spasiteli každého z nás.

Nezapomínejme v tomto čase ani na Jeho slavné Zmrtvýchvstání, které ještě stále plně zní v našich srdcích.

Příběh před padesáti lety

Příběhy mívají dávné i generační souvislosti. Otec byl „kantor“, což je v překladu „zpěvák“ či vůbec hudebník. Hrál na housle i klavír, a když po válce nastoupil na místo řídícího učitele v Penčicích, vystudoval varhanickou školu a stal se regenschorim a varhaníkem v místním kostele, kde tamní farář s kaplanem sloužili denně – ve svátek to byly dvě až tři mše svaté pro šest přifařených obcí.

Světec měsíce - Svatý Stanislav, biskup a mučedník

Žil v 11. století. Narodil se 26. července roku 1030 ve Štěpánově u Krakova bohatým a zbožným rodičům až po 30 letech manželství. Studoval v Hnězdně a v Paříži. Během studií mu rodiče zemřeli. Stanislav prodal celé dědictví a získané peníze věnoval chudým. Krakovský biskup Zula ho ustanovil kanovníkem. Třebaže byl Stanislav mlád, vynikal svým kazatelským uměním, svou učeností, dobrotivostí a štědrostí ke všem trpícím a potřebným. Roku 1071 biskup Zula zemřel a Stanislav byl zvolen na jeho místo.

Vzácné dědictví

Poslední únorový čtvrtek jsme se po večerní mši svaté sešli na bochořské faře, abychom si tak trochu zavzpomínali. Večery byly ještě poměrně dlouhé i studené, tak k posezení byla dobrá příležitost. O čem jsme besedovali?

Arcidiecézní setkání mládeže

U příležitosti světového dne mládeže, který je ustanoven Janem Pavlem II. již od roku 1985 na Květnou neděli, se mladí olomoucké arcidiecéze setkají se svými biskupy, aby se tak připojili ke světové církvi. Mottem XXVI. světového dne mládeže, ke kterému nám Benedikt XVI. napsal poselství, je „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).

 

Duchovní obnova pro mládež

V sobotu 26. 3. 2011 se na Sonusu konala duchovní obnova pro mladé na téma Vztahy k člověku a Bohu. Duchovní obnovou nás provázel P. Michal Šálek, který měl několik promluv, byl prostor ke ztišení, svátosti smíření a prožili jsme adoraci a mši svatou. Dověděli jsme se, že máme tři základní vztahy člověka: vztah k Bohu, k druhým lidem a sám k sobě.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku