Úvodník - Květen 2011

K nejkrásnějším měsícům v roce patří květen. Je to měsíc Panny Marie, která je krásná právě proto, že velmi milovala a stále miluje každého z nás. Tuto její mateřskou lásku ke každému z nás velmi dobře poznal její nejmilejší syn, náš milovaný papež Jan Pavel II, jehož heslem bylo „Totus Tuus“, tedy: Celý Tvůj. Velmi dobře pochopil, že jedině s ní se dá dojít bezpečně ke Kristu - Spasiteli každého z nás.

Nezapomínejme v tomto čase ani na Jeho slavné Zmrtvýchvstání, které ještě stále plně zní v našich srdcích.

Příběh před padesáti lety

Příběhy mívají dávné i generační souvislosti. Otec byl „kantor“, což je v překladu „zpěvák“ či vůbec hudebník. Hrál na housle i klavír, a když po válce nastoupil na místo řídícího učitele v Penčicích, vystudoval varhanickou školu a stal se regenschorim a varhaníkem v místním kostele, kde tamní farář s kaplanem sloužili denně – ve svátek to byly dvě až tři mše svaté pro šest přifařených obcí.

Světec měsíce - Svatý Stanislav, biskup a mučedník

Žil v 11. století. Narodil se 26. července roku 1030 ve Štěpánově u Krakova bohatým a zbožným rodičům až po 30 letech manželství. Studoval v Hnězdně a v Paříži. Během studií mu rodiče zemřeli. Stanislav prodal celé dědictví a získané peníze věnoval chudým. Krakovský biskup Zula ho ustanovil kanovníkem. Třebaže byl Stanislav mlád, vynikal svým kazatelským uměním, svou učeností, dobrotivostí a štědrostí ke všem trpícím a potřebným. Roku 1071 biskup Zula zemřel a Stanislav byl zvolen na jeho místo.

Vzácné dědictví

Poslední únorový čtvrtek jsme se po večerní mši svaté sešli na bochořské faře, abychom si tak trochu zavzpomínali. Večery byly ještě poměrně dlouhé i studené, tak k posezení byla dobrá příležitost. O čem jsme besedovali?

Arcidiecézní setkání mládeže

U příležitosti světového dne mládeže, který je ustanoven Janem Pavlem II. již od roku 1985 na Květnou neděli, se mladí olomoucké arcidiecéze setkají se svými biskupy, aby se tak připojili ke světové církvi. Mottem XXVI. světového dne mládeže, ke kterému nám Benedikt XVI. napsal poselství, je „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).

 

Duchovní obnova pro mládež

V sobotu 26. 3. 2011 se na Sonusu konala duchovní obnova pro mladé na téma Vztahy k člověku a Bohu. Duchovní obnovou nás provázel P. Michal Šálek, který měl několik promluv, byl prostor ke ztišení, svátosti smíření a prožili jsme adoraci a mši svatou. Dověděli jsme se, že máme tři základní vztahy člověka: vztah k Bohu, k druhým lidem a sám k sobě.

Křížová cesta podle vzoru Josefa Führicha

Z přerovské farní kroniky víme, že zdejší výměnkář Ignác Špit věnoval 500 zlatých rak. čísla, a za cenu 630 zl. zaopatřena jest Křížová cesta prostřednictvím Severinského spolku ve Vídni. K svěcení jí určen letos 1861 1. postní pátek a vykonáno jest od ctihodného otce řádu sv. Františka kapucína P. Josefa Dama.“ Jsou to kopie obrazů Křížové cesty od známého vídeňského akademického malíře Josefa Führicha, jimž je právě 150 let.

Kříž

Je večer, podle židovského kalendáře 14. nisanu roku 3790, podle Juliánského kalendáře je čtvrtek 6. dubna 30 po Kristu. Římané počítají rok 784 od založení Říma. Průsmykem přichází k Jeruzalému jedenáct mužů v bílém, zaprášené sandály a okraje šatu ztmavlé prachem z kamenitých cest. Jejich vůdce zastavil na konci průsmyku a pohlédl přes malé údolí na město, které leželo jako veliký bílý šperk uprostřed hradeb.

Hromniční pouť matek

Hromniční pouť matek.      

Opět jsme se letos v únoru zúčastnily hromniční pouti matek ve Šternberku. Z Přerova jsme jely dvěma auty.

Rosteme ve víře - Liturgika

 Kristus - kněz

Podle židovského chápání byl Ježíš z Nazaretu považován za laika. V něm kněžství nachází nový význam a současně se ukazuje rozdíl mezi chápáním kněžství ve Starém a Novén zákoně (SZ a NZ). Kněžství v Izraeli je vázáno na chrám a kult v Jeruzalémě. NZ představuje nové pojetí jak kultu a s ním spojené oběti, tak i kněžství:

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku