Slovo pro každého 2005

Obsah našeho děkanátního časopisu Slovo pro každého roku 2005. Jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF.

Slovo pro každého 2004

Obsah našeho děkanátního časopisu Slovo pro každého roku 2004. Jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF.

Slovo pro každého 2003

Obsah našeho děkanátního časopisu Slovo pro každého roku 2003. Jednotlivá čísla jsou ke stažení ve formátu PDF.

Úvodník 7-8/2011

Jsou prázdniny, doba dovolených. Pro novináře to bývá „okurková sezona“, kdy se nic až tak zvláštního neděje, a proto vyhledávají nějaké nepodstatné věci a rozvedou je do velkých rozměrů. Způsobí, že se mezi lidmi o tom hodně mluví, ale jakmile se objeví něco důležitějšího, hned tato mediální kauza utichne tak rychle, jako začala. I když ani v rámci liturgického roku v tomto období nejsou nejdůležitější doby ani svátky, ani se na nejbližší dobu nepřipravuje žádná mimořádná událost místní či celosvětové církve, přesto v životě skupin či jednotlivců koná Bůh vždy podivuhodné věci.

Rozhovory

Rozloučení s P. Jackem Brończykem

V době, kdy vychází toto číslo Slova, už otec Jacek působí na novém místě – v Rožnově pod Radhoštěm. Přijměte, milí čtenáři, tento rozhovor jako jeho rozloučení.

Otče Jacku, kdybys měl krátce zhodnotit své působení v našich farnostech: Jak se ti u nás líbilo?

Putování

 

 

   Sloup 

Kříž

Zajetí a soud

Olivová hora byla svědkem krásných chvil Krista s apoštoly, ale zároveň i jeho smrtelné úzkosti a jeho zajetí. Nakonec si ji vybral i pro své Nanebevstoupení.

Noc kostelů v Říkovicích, chrám Páně sv. Anny....

V dnešní době je určitě důležité, aby lidé znovu objevili Boží milost, která byla kdysi normou pro všechny. Dnes se Bůh očima lidí vidí jinak. Jako něco, co zatěžuje, něco co dává příkazy a mate svobodu člověka. A řekl bych, že je to právě naopak, tak jako plno hodnot v dnešním světě. Proto je dobré, když se lidem Bůh ukazuje právě tam, kde doopravdy je.

Představujeme křesťanská společenství

Česká křesťanská akademie (ČKA) je nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem hledajícím a těm, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Toto sdružení bylo založeno po listopadu 1989 a pod dnešním názvem Česká křesťanská akademie existuje od roku od roku 1993. Sdružení navázalo na práci podzemních teologických a filosofických kroužků z doby před listopadem 1989. Prezidentem ČKA je Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík.

Rozhovory

Milí čtenáři, přinášíme Vám ještě jedno představení dalšího člena přerovského děkanátu, tentokrát nového jáhna Petra Káni, který byl ustanoven pro službu ve farnosti Přerov.Petře, co tě první napadlo, když ses po svěcení dozvěděl, že půjdeš do Přerova?

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku