Ohlédnutí za jáhenským rokem

 

Když jsem před rokem nastoupil jako jáhen do Kojetína, běželo mi hlavou mnoho otázek: např. jestli zvládnu tuto službu? Co lidé – přijmou mě a já je? … Velmi brzy jsem zjistil, že tyto otázky a strach jsou zbytečné. Jsem přece ve službách Krista! A pokud se mu jednou člověk odevzdá, tak ho Bůh nenechá na holičkách!

Římskokatolická farnost Předmostí

Základní informace o Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí.

Římskokatolická farnost Přerov

Základní informace o Římskokatolické farnosti Přerov.

Každoroční akce v Přerově

Přehled pravidelných každoročních akcí v Přerově.

Příprava na křty

Přijetím svátosti křtu se člověk stává křesťanem a členem církve. K přijetí svátosti je nutná příprava. U malých dětí je to příprava rodičů, u starších dětí, mládeže a dospělých je to příprava samotného žadatele o křest.

Zpovídání v Přerově

Příležitost ke svaté zpovědi je vždy 30 minut před každou mší svatou kromě nedělního dopoledne. Dále se zpovídá každý pátek od 16:00 do 18:00 a také ve středu od 18:00 do 18:30 hod.

Jak vybrat křestní nebo biřmovací jméno

Při křtu většinou dětem vybírají jméno rodiče, při biřmování si člověk vybírá jméno sám. A jaké jméno si vybrat?

Jak vybrat kmotra pro křest či biřmování

Co je úkolem kmotrů a kdo může být kmotrem?

Slovo pro každého 2002

Obsah časopisu Slovo pro každého roku 2002 a jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF.

Slovo pro každého 2001

Obsah časopisu Slovo pro každého roku 2001 a jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku