Rosteme ve víře

            Ctnosti a neřesti – Moudrost a lehkomyslnost

 Dnes bych se rád zamyslel nad ctností moudrosti. Tato moje volba je jistě ovlivněna také slavností svatého Václava, neboť po přečtení liturgických textů z této slavnosti a následném zamyšlení jsem si uvědomil, že svatý Václav patřil mezi lidi, kteří touto ctností vynikali, neboť se o něm říká jako o nemnoha dalších vládcích, že byl moudrým vladařem. Jako neřestný protipól moudrosti bych zmínil lehkomyslnost.

 

Boží Bang – dětská schola

Představujeme křesťanská společenství….

P. Ignát Wurm, čestný občan města Přerova...

 V těchto dnech vzpomeneme nejen v Přerově, ale i v Olomouci, Kojetíně, Tovačově a jiných obcích významného člověka, katolického kněze, etnografa, redaktora, literárního publicistu, poslance říšského sněmu ve Vídni a zemského sněmu za Přerovsko a svého Čestného občana P. Ignáta Wurma. Nejen, že je tak trochu zapomenut, ačkoliv 100. výročí jehoúmrtíje uvedeno v některých kalendářích, ačkoliv v mnoha městech a obcích jsou po něm pojmenoványulice, ale tím přibližujeme život těch, kteří šli před námi a často jim i splácíme dluh.

Měrovický kostel slavil 200 let….

 Poslední srpnovou neděli si věřící i další obyvatelé Měrovic nad Hanou společně s pozvanými hosty připomněli významné výročí, 200 let od posvěcení farního kostela. Příprava události byla zahájena už na počátku roku a svou pomoc při ní ústy svého starosty Ladislava Bařiny slíbila i obec. Paní Zdeňka Mollinová, která se léta zabývá církevní historií přerovského děkanátu, připravovala už od února výstavu o dějinách kostela a farnosti. Nástěnky informující o jednotlivých událostech dotvořila bohatá obrazová dokumentace i historické dokumenty, a také ukázka některých liturgických předmětů.

Kříž

Mezitím mladý apoštol Jan rozšířil zprávu o odsouzení Ježíše v Jeruzalémě. Nejdříve navštívil dům Markova otce, kde probíhala poslední večeře, pak Petra a několik dalších apoštolů, ale poté běžel i do Betánie k Lazarovi, Marii, Martě, ale především aby to sdělil co nejšetrněji Kristově Matce. Všichni plakali, ale zejména Spasitelova Matka Maria byla rozhodnuta jít do Jeruzaléma. Uvědomila si, že ze synových úst slyšela o tom, co ho čeká. Kristus předpověděl, že zemře v Jeruzalémě. Chce být s ním.

Vzpomínky na Madrid 2011

 V Kristu zapustit kořeny, na Něm postavit základy, pevně se držet víry. Rozumně uvažující člověk uzná, že to se dá prakticky kdekoliv. Tak proč se, prosím vás, někdo kvůli tomu trmácí až do Tarragony a posléze do Madridu? Řekněte mi jeden rozumný důvod! Cesta je daleká, autobus starý a vratký, natečou vám nohy a osedí se zadek, budete nevyspalí. Když už jste tam, nacpou vás na jednu hromadu (na nějaký stadion, či do tělocvičny) se spoustou prakticky cizích lidí, sprch je málo, záchodů ještě míň.

Zápisky ze Svaté země

Kromě poznávání míst, jsem si musel zvykat i na místní podnebí . A v této souvislosti jsem zažil následující událost.  

V těch prvních dnech tady bylo velké horko a to i v noci. A proto, než jsem si trochu zvykl, tak jsem spával s puštěným ventilátorem a otevíral si okno a dveře do dvora, abych měl alespoň nějaký průvan.

Generální oprava a údržba varhan v Předmostí

Možná leckoho překvapilo, že od letošního května farníkům pravidelně přicházejícím na bohoslužby, či náhodným náštěvníkům, nezní v kostele v Předmostí hudba ze zdejších varhan, a zpěv lidu je provizorně doprovázen hrou na keyboard. Důvod je prostý - píšťalové varhany procházejí generální opravou. Původní varhany Karla Neussera s 1 manuálem, pedálem a 9 rejstříky, postavené kolem roku 1880, se v našem farním kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí nedochovaly. Jim podobné varhany lze nalézt v Penčicích a ve Staré Vsi.

Nová Boží muka v Lýskách....

Nedělního odpoledne 18. září 2011 při uvítání místních i přespolních, kdož přišli do Lýsek na slavnost žehnání Boží muky, bylo řečeno: „Stojíme na místě, kterému se říkalo U Panenky Marie, a mělo by se tak říkat i nadále.

Ministrantský turnaj v malé kopané......

V sobotu 17. 9. se v Přerově na hřišti ZŠ Svisle uskutečnil turnaj v malé kopané, pro ministranty přerovského děkanátu.

I přesto, že pořádání této akce nebylo oznámeno kněžím s dostatečným časovým předstihem, tak někteří z nich dokázali dát dohromady potřebný počet hráčů a zástupci jejich farností se tak turnaje mohli zúčastnit.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku