Z olomouckého semináře

Milí farníci, zdravím Vás z kněžského semináře, kde jsme v druhé polovině září zahájili nový formační rok. Rád bych zde napsal něco málo o semináři. V současné době jsou v České republice dva semináře, a to v Praze a v Olomouci. V Praze studuje 33 bohoslovců, v Olomouci se ke kněžství připravuje 48 studentů. Na ně dohlíží čtyři představení. Na prvním místě je to rektor, který je hlavním šéfem, řídí chod celého semináře. Na pomoc má vícerektora, který má na starosti spíše personální a praktické záležitosti.

Rosteme ve víře

       Ctnosti a neřesti – Statečnost a pomluva Sandro Botticelli - Statečnost  Tentokrát se spolu na chvíli zastavíme u ctnosti statečnosti, další z kardinálních ctností. Jako neřest jsem vybral pomluvu, která sice není přímým opakem statečnosti, ale často je třeba prokázat dost statečnosti, když se musí pomluvě čelit.   Jednou ze základních vlastností lidského života je jeho zranitelnost. Člověk je zranitelný jak tělesně, tak také duševně. Může být zasažen ve své tělesné integritě i ve své přirozenosti.

Představujeme křesťanská společenství

Skupinka žen, pečující o úklid kostela sv. Vavřince – „A“

V našem časopise Slovo pro každého si na dvou posledních stranách mohou čtenáři přečíst v části nazvané Informace stručné oznámení: Úklid kostela, skupina „A“ („B“, „C“). Je zaznamenána vždy ve čtvrtek, a to i s časovými údaji: pro skupinu „A“ je to v 9 hodin, pro skupiny „B“ a „C“ v 15 hodin. Z výše uvedeného vyplývá, že náš farní kostel sv. Vavřince v Přerově uklízíme tři skupiny farnic a někdy i farníků, a to vždy jedna skupina každý týden.

Církevní památky

Univ. prof. ThDr. Alois Musil: Achúna Mítúd, náš bratr Metod (z Brodku u Přerova)

(„Náš misionář, kalendář na rok 1946“, vydala Spol. Slova Božího (SVD) Bratronice, 1945)

Víkend pro ministranty v Nedašově na Valašsku

Ve dnech 14. - 16. 10. proběhla víkendová akce pro ministranty našeho děkanátu. Tentokrát jsme se vydali na Valašsko, do farnosti Nedašov. Dohromady nás bylo 22 (19 ministrantů, kaplan P. Libor Churý, jáhen Petr Káňa z Přerova a jáhen Stanislav Trčka z Kojetína). Odjížděli jsme v pátek odpoledne a vraceli se odpoledne v neděli. Na programu byla mše svatá pro mládež v pátek večer (v 19:00 hod.), po ní večeře a vzájemné seznámení při hře. V sobotu dopoledne jsme odehráli fotbalový zápas proti místním ministrantům (zápas skončil remízou 6:6 a naší prohrou na penalty).

Generální oprava a údržba varhan v Předmostí

V minulém čísle Slova pro každého jste si mohli přečíst o generální opravě varhan, probíhající od května letošního roku v kostele sv. Maří Magdaleny v Předmostí. Dnes tedy pokračování, nebo lépe - závěr: Varhany byly postaveny v letech 1950/1951 firmou Rieger-Kloss (tehdy Továrna na varhany n. p.) v Krnově. Podle dostupných informací tehdejší administrátor předmostské farnosti ThDr. Alois Otzipka na zakoupení varhan za 696 000 Kčs a další opravy kostela věnoval i své úspory a odškodné za koncentrační tábor.

Přečetli jsme a doporučujeme

Světlo světa                           Benedikt XVI.

Rozhovor s Peterem Seewaldem

Slovo pro každého 2011

Farnost Přerov vydává pro vnitřní potřebu našeho děkanátu časopis "Slovo pro každého". Zde najdete jednotlivá čísla ke stažení.

Bratr Teodor proti nepříteli....

 

  Bratr Teodor byl cisterciáckým mnichem ve francouzském klášteře Panny Marie od Septfons. Byl nucen bojovat v napoleonské armádě, která táhla do Ruska. Když byla tato armáda ohrožena ruskou strategií spálené země, musela se dát na ústup.

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku