Rosteme ve víře

       Ctnosti a neřesti – Spravedlnost a závist

Guadalupe . . .

Rád bych Vás na následujících řádcích seznámil s Guadalupe, jedním z nejvýznamnějších mariánských poutních míst na světě, jelikož na dne 9. prosince připadá památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina, jemuž se Panna Maria v Guadalupe zjevila. 12. prosince si pak církev připomíná Pannu Marii Guadalupskou.

Několik základních reálií

Co jsme prožívali v bochořské farnosti na podzim

       4. září jsme děkovali Pánu za úrodu. Přesto, že letošní léto bylo studené a nevlídné, měli jsme za co děkovat. Před obětním stolem bylo uspořádáno mnoho plodin ze zahrad i z polí a další přinášely v obětním průvodu děti. Maminky je oblékly do slušivých krojů, a tím celá mše získala na svátečnosti.

Církevní památky

Univ. prof. ThDr. Alois Musil: Achúna Mítúd, náš bratr Metod (z Brodku u Přerova)  („Náš misionář, kalendář na rok 1946“, vydala Spol. Slova Božího (SVD) Bratronice, 1945) Dokončení

Stránka pro mládež

Děkanátní Silvestr na Divokém Západě        

Zápisky ze Svaté země

Ve Svaté zemi jsem udělal také následující zkušenost. Rád jsem si spoustu věcí plánoval – co bych chtěl za den stihnout, jaká místa navštívit, atd. Ten týden jsem ale nic neplánoval a prostě jen přijímal ty dny tak, jak šly. A byly to moc pěkné dny, plné překvapení. Při jedné večerní procházce jsem například narazil na skupinu Židů, kteří na ulici hráli nějakou muziku, a tak jsem si prostě sedl a poslouchal. Nikam jsem nespěchal, zaposlouchal se a vychutnával si tento pěkný přítomný okamžik.

Po roce opět na Stojanově

Strašně to uteklo! Není to tak dlouho, co jsme se loni loučili v přednáškovém sále velehradského poutního domu Stojanov a už jsme tu zas. Po roce, který uběhl až nečekaně rychle, jsme se opět měli možnost sejít na tak krásném a důležitém poutním místě jako je Velehrad. Letos od 18. do 20. listopadu. 

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

i když je teprve listopad, přípravy Tříkrálové sbírky 2012 se už rozběhly, a tak je ten správný čas seznámit Vás s tím, jak a na co jsme využili výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky.

V lednu letošního roku se v Přerově a okolních obcích vybralo celkem 670 905 Kč. Tato částka byla rozdělena na dvě části. Prvních 281 780 Kč bylo Charitou České republiky použito na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. Druhá část 389 125 Kč se vrátila zpět do Přerova.

Zápisky ze Svaté země

O významu samotných míst...

Místa, která jsou tady ve Svaté zemi a jsou cílem poutníků, ukazují, kde Ježíš skutečně žil, kde něco vykonal a pro nás, poutníky, je zážitek být tam, kde byl sám Ježíš a kde konal divy a zázraky, kde žil. Místa na Krista ale jenom ukazují...

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku