Prázdninový pozdrav ze Semináře

 

Milí farníci,

Rozhovory

Milí čtenáři, představujeme Vám nového kojetínského jáhna Mgr. Stanislava Trčku.  
 

Zápisky ze Svaté země


Milí čtenáři,  

jak jsem psal minule, očekával jsem lepší události, které opravdu přišly, a to hned v dalších dnech. Ve svých zápiscích bych se s Vámi nyní rád podělil o dojmy, které ve mně vyvolaly návštěvy některých míst, souvisejících s Kristovým utrpením.

Světec měsíce - Svatí mučedníci Kornelius, papež a Cyprián, biskup

 

Během pronásledování křesťanů za císaře Decia (249-251) někteří křesťané víru zapřeli, nebo podplatili úředníky, aby jim vydali potvrzení, že obětovali bohům. Když se chtěli vrátit do církve, někteří biskupové je odmítali přijmout (rigoristé). Kornélius, biskup římský a Cyprián, biskup kartaginský, zaujali pozici mírnější: přijmout je zpět po vykonaném pokání.

Ohlédnutí za jáhenským rokem

 

Když jsem před rokem nastoupil jako jáhen do Kojetína, běželo mi hlavou mnoho otázek: např. jestli zvládnu tuto službu? Co lidé – přijmou mě a já je? … Velmi brzy jsem zjistil, že tyto otázky a strach jsou zbytečné. Jsem přece ve službách Krista! A pokud se mu jednou člověk odevzdá, tak ho Bůh nenechá na holičkách!

Římskokatolická farnost Předmostí

Základní informace o Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí.

Římskokatolická farnost Přerov

Základní informace o Římskokatolické farnosti Přerov.

Každoroční akce v Přerově

Přehled pravidelných každoročních akcí v Přerově.

Příprava na křty

Přijetím svátosti křtu se člověk stává křesťanem a členem církve. K přijetí svátosti je nutná příprava. U malých dětí je to příprava rodičů, u starších dětí, mládeže a dospělých je to příprava samotného žadatele o křest.

Zpovídání v Přerově

Příležitost ke svaté zpovědi je vždy 30 minut před každou mší svatou kromě nedělního dopoledne. Dále se zpovídá každý pátek od 16:00 do 18:00 a také ve středu od 18:00 do 18:30 hod.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku