Zápisky ze Svaté země


Milí čtenáři,  

jak jsem psal minule, očekával jsem lepší události, které opravdu přišly, a to hned v dalších dnech. Ve svých zápiscích bych se s Vámi nyní rád podělil o dojmy, které ve mně vyvolaly návštěvy některých míst, souvisejících s Kristovým utrpením.

Světec měsíce - Svatí mučedníci Kornelius, papež a Cyprián, biskup

 

Během pronásledování křesťanů za císaře Decia (249-251) někteří křesťané víru zapřeli, nebo podplatili úředníky, aby jim vydali potvrzení, že obětovali bohům. Když se chtěli vrátit do církve, někteří biskupové je odmítali přijmout (rigoristé). Kornélius, biskup římský a Cyprián, biskup kartaginský, zaujali pozici mírnější: přijmout je zpět po vykonaném pokání.

Ohlédnutí za jáhenským rokem

 

Když jsem před rokem nastoupil jako jáhen do Kojetína, běželo mi hlavou mnoho otázek: např. jestli zvládnu tuto službu? Co lidé – přijmou mě a já je? … Velmi brzy jsem zjistil, že tyto otázky a strach jsou zbytečné. Jsem přece ve službách Krista! A pokud se mu jednou člověk odevzdá, tak ho Bůh nenechá na holičkách!

Římskokatolická farnost Předmostí

Základní informace o Římskokatolické farnosti Přerov-Předmostí.

Římskokatolická farnost Přerov

Základní informace o Římskokatolické farnosti Přerov.

Každoroční akce v Přerově

Přehled pravidelných každoročních akcí v Přerově.

Příprava na křty

Přijetím svátosti křtu se člověk stává křesťanem a členem církve. K přijetí svátosti je nutná příprava. U malých dětí je to příprava rodičů, u starších dětí, mládeže a dospělých je to příprava samotného žadatele o křest.

Zpovídání v Přerově

Příležitost ke svaté zpovědi je vždy 30 minut před každou mší svatou kromě nedělního dopoledne. Dále se zpovídá každý pátek od 16:00 do 18:00 a také ve středu od 18:00 do 18:30 hod.

Jak vybrat křestní nebo biřmovací jméno

Při křtu většinou dětem vybírají jméno rodiče, při biřmování si člověk vybírá jméno sám. A jaké jméno si vybrat?

Jak vybrat kmotra pro křest či biřmování

Co je úkolem kmotrů a kdo může být kmotrem?

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku