Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

Mše svaté:

Přerov, sv. Vavřinec 8:00 a 18:30 

Předmostí 18:00

Modlitby Fatimského apoštolátu

Přerov - kaple, fara

Přerovské hody - program

Hlavní hodová mše svatá - 9:00 - sv. Vavřinec

Hodová mše svatá           - 10:30 - sv. Vavřinec

Adorace a svátostné požehnání - 14:00 - sv. Vavřinec

Komentovaná prohlídka kostela - 15:00 - sv. Vavřinec

Společné setkání s občerstvením - 15:00 - farní zahrada

Večerní mše svatá - 18:30 - sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku