Modlitební karta

Římskokatolická farnost Přerov vydala jednoduchou pomůcku k modlitbě o velikosti platební karty.

Vycházka: Beňov

V úterý 21. 5. 2019 zveme seniory na společnou návštěvu muzea arcibiskupa A.C. Stojana v Beňově. Odjezd je z aut. nádraží, stan. 21, v 9 hod. Předpokládaný návrat kolem 11:30 hod.

Přednáška: Londýn II. a St Albans

V pondělí 20. 5. 2019 od 10:15 hod. zveme seniory na Centrum SONUS, Palackého 17a, na pokračování přednášky Mgr. Evy Tkadlecové o Londýně. Těšíme se na Vás.

ROŠŤÁK - Květen 2019

  Bratři a sestry, drazí přátelé,

 

Ohlédnutí za Arcidiecézním setkáním mládeže v Přerově

Setkání začínalo v pátek předprogramem, ten se konal na základní škole U Tenisu. V tělocvičně proběhla nejdříve mše svatá, kde všechny účastníky přivítal otec Petr Bulvas, který je biskupským delegátem pro mládež. Po mši svaté zde byla chválová skupina z Valašských Klobouk ProjektON, ta v tělocvičně vytvořila nádhernou atmosféru nejen svými písněmi, ale i písněmi jiných skupin.

Pronásledování křesťanů

Zabývám se touto smutnou, ale i hrdinou problematikou intenzivně od roku 1992. Pan Adamík, který inicioval založení české větve Mezinárodní křesťanské solidarity - CSI, se asi v hrobě obrací. Zdaleka se mi totiž nedaří jako jemu. Vypadá to tak, že jak roste pronásledování křesťanů ve světě, klesá zájem o naše trpící bratry a sestry v naší farnosti - je to přece tak daleko! Ve všech třech kostelích můžete získat informace z našeho Zpravodaje o tom, co se děje našim bratřím a sestrám a obvykle zůstane část zpravodajů nerozebrána– je zdarma. S tou dálkou už to není docela pravda.

Besídka dětí z Mateřské školy

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 od 10:15 hod. zveme všechny maminky, babičky, tetičky na Centrum SONUS, Palackého 19a, kde si pro nás děti z Církevní mateřské školy připravily vystoupení ke dni maminek. Těšíme se na Vás.

Kavárna pro seniory: Milano a Rovereto

V pondělí 15. 5. 2019 od 16 hod. Vás zveme na Centrum SONUS, Palackého 17a, na přednášku Ing. Milana Pospíšilíka o Milanu a muzeu I. světové války v Roveretu. Těšíme se na Vás.

Bosý chodníček pro děti a seniory

Milí farníci, rádi bychom na zahrádce mateřské školy vybudovali bosý smyslový chodníček pro děti z Církevní mateřské školy a seniory ze Setkávání seniorů SPOLU. Proto jsme spolu s Ivetou Frýdkovou požádali o podporu Nadaci ČSOB. Nadace nás zařadila do slosování. Abychom získali penízky na vybudování chodníčku, potřebujeme co nejvíce hlasů, které nás podpoří.

Úvodník - duben 2019

 

Bratři a sestry,

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku