Dotační tituly farnosti

Probíhající projekty

1. Oprava kostela sv. Vavřince v Přerově

Římskokatolická farnost Přerov plánuje i letos pokračovat v opravě havarijního stavu střešní krytiny z keramických tašek – typu bobrovka, konstrukčních prvků krovu a pozednic nad presbytářem kostela svatého Vavřince, který je také evidovanou kulturní památkou.

Celková cena této opravy je vyčíslena na částku 11 miliónů Kč. Cena vychází z projektové dokumentace a z výběrového řízení. Oprava provedená v loňském roce stála 1,3 mil. Kč. Etapa v letošním roce 2020 je vyčíslena vč. DPH na částku 1.629.212,- Kč.

Projekt opravy střechy kostela sv. Vavřince je spolufinancován z prostředků Ministerstva kultury ČR – Havarijní fond, Olomouckého kraje z dotačního titulu Obnova kulturních památek, z příspěvku města Přerova a z vlastních zdrojů Římskokatolické farnosti. Děkujeme všem farníkům za všechny příspěvky na opravu kostela, abychom mohli i letos v opravě střechy kostela s Vaší velkou pomocí pokračovat.Provedené projekty

2. Retenční nádrž na zadržování dešťové vody na faře

Farnost Přerov realizovala v roce 2019 stavbu retenční nádrže na farní zahradě. Retenční nádrž slouží k zachycování dešťové vody ze střechy fary, kostela a pastoračního domu Sonus.

Příspěvek farnosti na realizaci projektu činil 581.649,- Kč (tj. 15% z celkové částky).

Povinně zveřejňované informace k projektu: