E-nocleženka


Nizkoprahové denní centrum Lorenc  za podpory Magistrátu města Přerova provozuje noční sedárnu pro občany bez stálého přístřeší. Této spolupráce s městem Přerovem si velmi vážíme. Mrazivé noci se však neohlíží na stanovené finanční prostředky. Naše společné síly pokryjí jen část chodu noční sedárny pro klinety bez trvalého přístřeší. Proto, abychom mohli navýšit počty nocí, kdy bude sedárna otevřená, je tu E-nocleženka, kterou si můžete zakoupit, a kteoru věnujete část vlastního tepla.

Noční sedárka se pro klienty otevírá v případě, že teplota klesá pod -3°C a je předpoklad že půjde stále do mínusových hodnot. Jsou však dny, kdy se teplota pohybuje okolo 0 °C a prší, sněží či jsou špatné povětrnostní podmínky a pocitově je venku v noci velmi nepříjemně. Právě pro tyto dny je tu E-nocleženka.

E-nocleženku můžete zakoupit zasláním libolovolné finanční částky na účet Charity Přerov 34536831/0100 s variabilním symbolem 1291.

Nocleženka_zadni_strana

Pro více informací kontaktujte  Bc. Adéla Trumberová
Mobil: 731 818 874
U Bečvy 1, 750 02 Přerov
email: ndc@charita.prerov.cz